Home en info

Place to be:

 

23/24 juni 2018: Romeinse Kassei 5

Borgloon (Voort), (B)

 

Kaarten:

 

Enkel aan de kassa verkrijgbaar tijdens het evenement

 

Office Address:

 

Lepelstraat 11, 3800 St Truiden

 

info:

 

info@historia-mundi.be

inschrijvingen@historia-mundi.be

 

 

Inschrijvingen Historia Mundi Borgloon zijn afgesloten!

Als er nog vragen zijn: inschrijvingen@historia-mundi.be

++++++++++++++++++++++++++++++

Les inscriptions Historia Mundi Borgloon sont clôturées!

Si vous avez des questions: inschrijvingen@historia-mundi.be

++++++++++++++++++++++++++++++

Registrations Historia Mundi Borgloon are closed!

If there are questions: inschrijvingen@historia-mundi.be

++++++++++++++++++++++++++++++